«I dag er det fødd dykk ein Frelsar, han er Kristus Herren!»

IMS vil ynskje alle ei velsigna jul og det beste for året som kjem.