IndremisjonsVenen nr. 3 Årsmeldingsnummer

Her finn du siste nummer av IndremisjonsVenen med årsmelding og program for Sommarens Storsamling på Husnes 20.-22. juni 2014.