Lagsarbeidet

Lagsarbeidet er ein viktig del av arbeidet i IMS!

Lag:
73 barne- og ungdomslag er tilknytta IMS. Desse er fordelte slik:
21 ungdomslag
30 barnelag
7 småbarnslag (under skulealder)
13 barnekor
2 ungdomskor

Besøk til laget
Me fordeler besøk til laga etter beste evne kvart semester. Har du spesielle arrangement du ynskjer besøk til (basar eller liknande) ynskjer me beskjed om dette innan 1. mai for haustsemesteret, og 1. oktober for vårsemesteret. Send mail til  ingfrid.hystad@indremisjonen.no (barnesekretær) eller linda_aase@hotmail.com (ungdomssekretær)

Se glimt fra lagsarbeidet:

Innmelding av nye lag
Alle lag som er innmeldt hos IMS er også innmeldt hos ImF-ung. Ynskjer du å melda inn eit nytt lag, finn du info og skjema her: http://www.imf-ung.no/sok-om-stotte/frifond/. Skjema om innmelding skal sendast ImF-ung direkte, så får IMS nødvendig informasjon i etterkant frå ImF-ung.

Fordelane med å melda seg inn er fleire:

  • Du mottar startstøtte på kr 8000,-
  • Om laget ditt sender inn medlemsliste, og tar opp medlemskontingent på minst kr 50,- vil de årleg motta driftsstøtte (f.t. på vel 6000 kr)
  • Talarhjelp
  • IMS og ImF-ung får auka si støtte frå Staten/Fylket.