Våre medarbeidarar

Indremisjonssamskipnaden
Postadresse: Pb 150, 5401 STORD
Besøksadresse: Torgbakken 10, 5417 STORD
Tlf: 53410704
Mail: post@indremisjonen.no

Kontonr.: 8220.02.80454

Marit Hårklau Ådnanes, dagleg leiar
Tlf. 53 41 07 04 / 41 51 78 17
marit.adnanes@indremisjonen.no

Guri Bjørnevik, kontorsekretær
Tlf. 53 41 07 04 / 40 45 82 55
guri.bjornevik@indremisjonen.no

Johannes Olsenung-leiar
Tlf: 53 41 07 04 / 41 55 79 47
johannes.olsen@indremisjonen.no

Lise Marie Thuestad Litlabø, barne- og familiearbeidar
Tlf. 53 41 07 04 / 99 73 48 92
lise.marie@indremisjonen.no

Eirik Stensland, ungdomsarbeidar
Tlf. 53 41 07 04 / 93 28 85 86
eirik.stensland@indremisjonen.no

Kåre Johan Hamre, forkynnar
Tlf. 95 17 41 24
kj.hamre53@gmail.com

Marit Andresen Røen, evangelist
Tlf. 56 58 67 15 / 91 76 61 28
andresenmar@gmail.com

Arne Lindekleiv, administrasjonsmedarbeidar
Tlf: 95 12 13 00
arne.lindekleiv@indremisjonen.no

Olav Eikemo, forkynnar
Tlf: 41 55 67 55
ol-eike@online.no

Knut Kvamme, forsamlingsleiar Voss Indremisjon
Tlf. 56 51 40 31 / 45 66 07 49
post@nain-voss.com

Olav Humlebrekke,  BUF-arbeidar Voss Indremisjon
Tlf. 97 08 93 65
olav@vossindremisjon.no

Ingvill Humlebrekke, BUF-arbeidar Voss Indremisjon (permisjon)
Tlf. 41 68 80 18
ingvill.aa@gmail.com

Vidar Sangolt, ungdomsarbeidar Norheimsund og Øystese
Tlf. 92 44 48 97
vidar.sangolt@imf.no

Ingvild Løklingholm, forsamlingsleiar ImF Stord
Tlf. 92 24 22 70
ingvild@loklingholm.com

Brandøy - styrarpar Andreas C. og Annbjørg N. Våge
Tlf. 53 76 98 81
post@brandoy.no

Helgatun - Dagleg leiar Sylvi Røssland Sørfonn
Tlf. 56 51 98 98
helgatun@helgatun.no

Jostein Moldsvor, konstituert rektor på Framnes
Tlf. 56 55 05 00 / 56 55 05 02
post@framnes.vgs.no

IMS-styret frå hausten 2018:
Ole Bernar Innvær (formann), Liv Ingunn Heie Medhaug 
(nestformann), John Morten Espevik, Olaug Fagerheim, 
Bernt Arild Gjøvåg, Brit Gjerde Voster, Bjørn Saghaug, 
Marte Kvilhaugsvik (vara), Oddvar M Torget (vara),
Åse Farestveit (vara)