Strategiplan

No kan du lasta ned strategiplanen og bruka den på eit møte eller to på bedehuset.
Klikk på lenkja under, last ned planen og bruk nokre minuttar til å presentera den i styret og laga.

Denne strategiplanen kan også vera utgongspunkt for samtale på eit møte.
Kanskje kan det gje kreative tankar og ideear for arbeidet på bedehuset.

Lukke til!

Klikk her for å sjå/laste ned  Strategi 2014-2020