Tag Archives: 150

Jubileumslotteri for IMS

Her er lodda som skal seljast

Her er lodda som skal seljast

Indremisjonssamskipnaden arrangerer stort Jubileumslotteri i år. Det er jo slik at IMS sin økonomi er basert på gåver, og at det til tider er utfordrande å få midlane til å strekkja til for å kunne driva det vide arbeidet me ynskjer. 150års-jubilèet er difor eit flott høve til å satse på eit ekstra løft. Mange flotte premiar!