Blir du med på leir?

Her finn du oversikt over leirane me arrangerer:

Vi har leirar for store og for små!

Her er Leirbrosjyre 2016-2017 . Påmelding på link på nettsida frå 1.september 2016 (for 2016) og frå 3. januar 2017 (for 2017).  Siste frist påmelding 2 veker før leirstart.

Me sender ut informasjon om leirane på mail 1-2 veker før leiren. Her legg vi ved faktura. Skriv  i merknadsfeltet om du IKKJE kan motta på mail.

For å melda deg på leir kan du melde på direkte til den enkelte leir under her, eller via kalenderen.

Her er leirane fordelt på Brandøy og Helgatun etter dato:

Brandøy:

Helgatun:

Eller sjå Kalenderen for påmelding til leirane og meir informasjon

 

Informasjon og spørsmål kan rettast til IMS: