Våre medarbeidarar

Indremisjonssamskipnaden
Postadresse: Pb 150, 5401 STORD
Besøksadresse: Torgbakken 10, 5417 STORD
Tlf: 53 41 07 04
Mail: post@indremisjonen.no

Kontonr.: 8220.02.80454

Marit Hårklau Ådnanes, dagleg leiar
Tlf. 53 41 07 04 / 41 51 78 17
marit.adnanes@indremisjonen.no

Guri Bjørnevik, kontorleiar
Tlf. 53 41 07 04 / 40 45 82 55
guri.bjornevik@indremisjonen.no

Johannes OlsenUNG-leiar
Tlf: 53 41 07 04 / 41 55 79 47
johannes.olsen@indremisjonen.no

Lise Marie Thuestad Litlabø, barne- og familiearbeidar
Tlf. 53 41 07 04 / 99 73 48 92
lise.marie@indremisjonen.no

Eirik Stensland, ungdomsarbeidar
Tlf. 53 41 07 04 / 93 28 85 86
eirik.stensland@indremisjonen.no

Kåre Johan Hamre, forkynnar
Tlf. 95 17 41 24
kj.hamre53@gmail.com

Marit Andresen Røen, evangelist
Tlf. 56 58 67 15 / 91 76 61 28
andresenmar@gmail.com

Arne Lindekleiv, administrasjonsmedarbeidar
Tlf: 95 12 13 00
arne.lindekleiv@indremisjonen.no

Olav Eikemo, forkynnar
Tlf: 41 55 67 55
ol-eike@online.no

Knut Kvamme, forsamlingsleiar Voss Indremisjon
Tlf. 56 51 40 31 / 45 66 07 49
post@nain-voss.com

Olav Humlebrekke, BUF-arbeidar Voss Indremisjon
Tlf. 97 08 93 65
olav@vossindremisjon.no

Ingvill Humlebrekke, BUF-arbeidar Voss Indremisjon (permisjon)
Tlf. 41 68 80 18
ingvill.aa@gmail.com

Vidar Sangolt, ungdoms- og forsamlingsarbeidar i Norheimsund og Øystese
Tlf. 92 44 48 97
vidar.sangolt@imf.no

Ingvild Løklingholm, forsamlingsleiar ImF Stord
Tlf. 92 24 22 70
ingvild@loklingholm.com

Brandøy, styrarpar Andreas C. og Annbjørg N. Våge
Tlf. 53 76 98 81
post@brandoy.no

Helgatun, dagleg leiar Jorunn Fylkesnes Johannessen
Tlf. 56 51 98 98
helgatun@helgatun.no

Harald Voster, rektor på Framnes
Tlf. 56 55 05 00 / 56 55 05 02
post@framnes.vgs.no

IMS-styret 2019/2020:
Ole Bernar Innvær (formann), Liv Ingunn Heie Medhaug 
(nestformann), John Morten Espevik, Olaug Fagerheim, 
Bernt Arild Gjøvåg, Oddvar Martin Torget, Mirjam Eide Gravdal, 
Linda Aase (1. vara), Bjørn Saghaug (2. vara),
Randi Eiken Brekke (3.vara)