IMS

«Vi vil byggja varme, inkluderande fellesskap,
vinna nye for Jesus og gjera dei til hans disiplar!»


                             Vipps: 102696

Om ossBli fast gjevar

God sommar!

Sjølv om våren har vore veldig spesiell for oss alle, er me glade for fin avslutning på tampen før ferie. Me fekk eit konstruktivt utsendingsmøte på Leirvik 20. juni, og me takkar for all støtte, dugnad og oppmøte under «Kjør igjønå-basar». Det kom inn heile kr 137.000 i brutto til IMS. Tusen takk!

No er me klar for ferie. Active-ten er første arrangement etter ferien, og vert gjennomført på Brandøy for ungdommar 6.-9. august. Så gler me oss også til Brandøyhelga 22.-23. august.

Me har stort sett hatt heimekontor i vår, men frå 10. august opnar me kontoret igjen som normalt.

Me vil nytta høvet til å ynskja deg ein god og velsigna sommar.


Varm helsing frå oss i IMS-staben    

IMS – Indremisjonssamskipnaden

Indremisjonssamskipnaden består pr 2019 av 144 innmeldte lag og foreiningar frå bygdene i Sunnhordland, Hardanger og Voss. Av laga er 53 barne- og ungdomslag.

Våre satsingsområder er

  • Forsamlingsbygging
  • Fellesskapsplanting
  • Konfirmantarbeid
  • Leiartrening

Siste nytt

Siste nytt

“Kjør igjønå-basar”

“Kjør igjønå-basar”

Søndag 21. juni arrangerar IMS "Kjør igjønå-basar". Gjennom dagen vil me besøka ulike bedehus rundt om i kretsen. Me avsluttar dagen med ei live-sending med hovudtrekning kl. 19.00. På dei lokale bedehusa set me opp ei løype der du kan koma med fullasta bil. Sjølve...

Barn og Unge 

Pit Stop 2019

Pit Stop 2019

Mange fekk eit godt «Pit Stop» på Leirvik Bedehus i haustferien.

IndremisjonsVenen

Avdelingane våre

Bli ein fast givar til IMS

Les meirGi ei gåve