IMS

«Vi vil byggja varme, inkluderande fellesskap,
vinna nye for Jesus og gjera dei til hans disiplar!»


                             Vipps: 102696

Om ossBli fast gjevar

Vinnarane frå basaren

“Kjør igjønå-basar”

Søndag 21. juni inviterte IMS til “Kjør igjønå-basar”. Her ser du vinnarane frå hovudtrekninga på kvelden. Takk til alle som deltok på “Kjør igjønå-basaren”, på nett og fysisk. Det var ein fantastisk kjekk dag! Takk også til alle som sponsa med gevinstar og for solid innsats frå nesten 100 frivillige rundt på dei forskjellige bedehusa!

IMS – Indremisjonssamskipnaden

Indremisjonssamskipnaden består pr 2019 av 144 innmeldte lag og foreiningar frå bygdene i Sunnhordland, Hardanger og Voss. Av laga er 53 barne- og ungdomslag.

Våre satsingsområder er

  • Forsamlingsbygging
  • Fellesskapsplanting
  • Konfirmantarbeid
  • Leiartrening

Siste nytt

Siste nytt

“Kjør igjønå-basar”

“Kjør igjønå-basar”

Søndag 21. juni arrangerar IMS "Kjør igjønå-basar". Gjennom dagen vil me besøka ulike bedehus rundt om i kretsen. Me avsluttar dagen med ei live-sending med hovudtrekning kl. 19.00. På dei lokale bedehusa set me opp ei løype der du kan koma med fullasta bil. Sjølve...

Barn og Unge 

Pit Stop 2019

Pit Stop 2019

Mange fekk eit godt «Pit Stop» på Leirvik Bedehus i haustferien.

IndremisjonsVenen

Avdelingane våre

Bli ein fast givar til IMS

Les meirGi ei gåve