IMS

«Vi vil byggja varme, inkluderande fellesskap,
vinna nye for Jesus og gjera dei til hans disiplar!»


                             Vipps: 102696

Om ossBli fast gjevar

Vinnarane frå basaren

“Kjør igjønå-basar”

Søndag 21. juni inviterte IMS til “Kjør igjønå-basar”. Her ser du vinnarane frå hovudtrekninga på kvelden. Takk til alle som deltok på “Kjør igjønå-basaren”, på nett og fysisk. Det var ein fantastisk kjekk dag! Takk også til alle som sponsa med gevinstar og for solid innsats frå nesten 100 frivillige rundt på dei forskjellige bedehusa!

IMS – Indremisjonssamskipnaden

Indremisjonssamskipnaden består pr 2019 av 144 innmeldte lag og foreiningar frå bygdene i Sunnhordland, Hardanger og Voss. Av laga er 53 barne- og ungdomslag.

Våre satsingsområder er

  • Forsamlingsbygging
  • Fellesskapsplanting
  • Konfirmantarbeid
  • Leiartrening

Siste nytt

Siste nytt

ImF med råd om smittevern

ImF med råd om smittevern

Onsdag 6. mai kom ImF informasjon om smittevern med råd frå Norges Kristne Råd. Det er no opna for å samlast i mindre grupper, desse råda gjeld slike samlingar. Her er råd for både barn, ungdom og vaksne. Her finn du ImFs råd om smittevern vedrørende korona (klikk på...

Barn og Unge 

IndremisjonsVenen

Avdelingane våre

Bli ein fast givar til IMS

Les meirGi ei gåve