Gud være takk for sin usigelige gave!

Paulus’ første brev til korintarane 9, 15

Når det nærmer seg julaften, slik som nå, begynner jeg ofte å synge på en sang som mine tre nærmeste har sunget i kirka på julaften flere ganger. På engelsk heter den «The Greatest Gift Of All», men de har oversatt den til nynorsk. Jeg siterer to av versene her:

1) Julefreden senkar seg, no er det julekveld.
Kav og mas er over no, snart alle høgtid held.
Under treet ligg det nok ting me håpa på,
men at du er glad i meg, er det største eg kan få

3) Når eg går til ro i natt, då vil eg takka Han
som vart fødd ei julenatt, der ned´ i Jødeland.
Og eg bed at alle må i jula klart få sjå
at Guds kjærleik og Guds fred, er det største me kan få
JA, GUDS KJÆRLEIK OG GUDS FRED, ER DET STØRSTE ME KAN FÅ!

Kanskje får dere høre nettopp denne sangen av «gjengen min» kl 17.00 i dag! Uansett vil jeg av hjertet ønske god jul og minne om at det finnes ikke noe større enn den himmelske gaven som kom julenatt! La oss takke og prise Jesus for at «alle som tok imot Ham, dem gav Han rett til å bli Guds barn, de som tror på Hans navn» (Joh 1. 12)