Me har samla nokre ressursar du kan ha nytta av. Dei tre øvste lenkene er eigne ressursar. Nedanfor finn du ressursar frå IMF og eksterne nettsider.