ConTeenNew – konfirmasjon gjennom IMS?

Det første konfimantkullet i IMS konfirmerte seg våren 2018. Sidan den tid har IMS tilbudt konfirmasjon til ungdommar i kretsen vår. Her finn du det du treng å vita om ConTeenNew og konfirmasjon i IMS.

ConTeenNew uttalast som det engelske “continue”, som tyder fortsettelse, og byggjer vidare på den grunnmuren som er lagt i forsamling og heim. ConTeenNew vart i utgangspunktet oppretta for å ha eit tilbod til dei som vart innmeld i IMF-trussamfunn, men me ynskjer også at ConTeenNew skal kunne vera eit alternativ til alle komande konfirmantar i vår krets.

 

Meir informasjon om ConTeenNew?

Vil du veta meir om ConTeenNew så finn du mykje på ConTeenNew.no.
Du kan også ta kontakt med Eirik Stensland på e-post: eirik.stensland@indremisjonen.no; eller på telefon: 932 88 586.

Påmelding?

Du kan melda deg på ConTeenNew via påmeldingsskjema som du finn her.