Bli fast gjevar

Fast gjevarteneste til IMS

I Indremisjonssamskipnaden er me optimistar og gler oss over å få stå i den tenesta Gud har kalla oss inn i.

Samarbeid
Me ynskjer gjennom eit nært og godt samarbeid med foreiningane å vera med å løfta misjonsarbeidet i heile området vårt. Det som er spanande å sjå er om me saman kan løfta økonomien! Målet vårt er at me kan utvida arbeidet me står i.

Skal me nå dette målet er me avhengig av at mange vil vera med å støtta oss som fast gjevar.

Bli med du også  
Fast gjevarteneste er ein flott måte å støtta noko du meiner er viktig. Med fast gjevarteneste vel du eit beløp som trekkes automatisk kvar månad. Det gjev deg som gjevar god oversikt og for oss i IMS så gjev det oss ein forutsigbarheit på gåver. Fast gjevarteneste til IMS gjev også skattefrådrag. Per idag kan du bli fast gjevar på to måtar. Du kan enten oppretta fast gjevarteneste gjennom vår digitale portal i ImF eller du kan fylla ut fysisk skjema og sende inn til oss.

Digital portal

For å oppretta fast gjevarteneste går du inn her! Søk på prosjektet du vil gje til, f.eks. Indremisjonssamskipnaden. Blar du opp til toppen kan velge kor mykje du vil gje, kor ofte og kor tid. Vil du endra i avtalar så kan du logge inn på imf.no og min side.

Fysisk skjema

Dersom du vil bli fast gjevar til Indremisjonssamskipnaden fyller du ut skjemaet du finner her

FGS skjema

Send til
Indremisjonssamskipnaden
Postboks 150
5401 STORD

Kontonr.: 8220.02.80454

Har du spørsmål om det å bli fast gjevar? 
Ta kontakt med:

Guri Bjørnevik, kontorsekretær
Tlf. 53 41 07 04 / 40 45 82 55
post@indremisjonen.no

Gje ei enkeltgåve

Gåve til Indremisjonssamskipnaden

Ynskjer du å gje ei gåve utan avtale som fast gjevar takkar me for det. Enkeltgåver kan gjes:

Via Vipps på #102696 (under kjøp og betal-menyen)

Til kontonummer: 8220.02.80454

Eller via denne lenken

 

Har du spørsmål om enkeltgåver? 
Ta kontakt med:

Guri Bjørnevik, kontorsekretær
Tlf. 53 41 07 04 / 40 45 82 55
post@indremisjonen.no