Strategiplan og satsingar

Her ligg strategiplanen 2014-2020, basert på IMS sin visjon og våre mål.
Klikk her for å sjå/laste ned  Strategi 2014-2020

Det er den siste tida utarbeidd særlege satsingsområder for IMS, presentert på årsmøte 2017. Sjå gjerne på dei til inspirasjon og verktøy, med tanke på eige bedehus og forsamling. Er det noko de kjenner igjen eller vil arbeida vidare med? 

Satsingsområder IMS 

Satsingsområde haust 2017-2019. Dei vil òg være gjeldande etter dette, men kanskje då med anna prioritering.