Her ligg strategi- og verdidokument for 2020-2025, basert på IMS sin visjon og våre mål.
Klikk her for å sjå/laste ned Strategi 2020-2025

På årsmøte i 2020 vert det vedtatt ny strategi for IMS. Denne gongen er det også vedtatt fire verdiar som skal kjenneteikna IMS.

girl walking near trees