IMS

«Vi vil byggja varme, inkluderande fellesskap,
vinna nye for Jesus og gjera dei til hans disiplar!»


                             Vipps: 102696

Om ossBli fast gjevar

God sommar!

Sjølv om våren har vore veldig spesiell for oss alle, er me glade for fin avslutning på tampen før ferie. Me fekk eit konstruktivt utsendingsmøte på Leirvik 20. juni, og me takkar for all støtte, dugnad og oppmøte under «Kjør igjønå-basar». Det kom inn heile kr 137.000 i brutto til IMS. Tusen takk!

No er me klar for ferie. Active-ten er første arrangement etter ferien, og vert gjennomført på Brandøy for ungdommar 6.-9. august. Så gler me oss også til Brandøyhelga 22.-23. august.

Me har stort sett hatt heimekontor i vår, men frå 10. august opnar me kontoret igjen som normalt.

Me vil nytta høvet til å ynskja deg ein god og velsigna sommar.


Varm helsing frå oss i IMS-staben    

IMS – Indremisjonssamskipnaden

Indremisjonssamskipnaden består pr 2019 av 144 innmeldte lag og foreiningar frå bygdene i Sunnhordland, Hardanger og Voss. Av laga er 53 barne- og ungdomslag.

Våre satsingsområder er

  • Forsamlingsbygging
  • Fellesskapsplanting
  • Konfirmantarbeid
  • Leiartrening

Siste nytt

Siste nytt

Brandøyhelga er første store spretten i haustsemesteret!

Brandøyhelga er første store spretten i haustsemesteret!

Helga 22. og 23. august startar vi opp att med det første store arrangementet etter koronapandemien starta. Då er det tid for Brandøyhelg 2020. Laurdag 22. august vert det middags- og dessertbuffèt. Kjøkkenet stiller med god mat, og syt for servering etter gjeldande...

Barn og Unge 

Digital Påskefestival

Digital Påskefestival

Frå 3.-7. april vart det arrangert Påskefestival på internett. For oss i IMS Ung er jo dette heilt nytt, men me hadde så lyst til å få til eit tilbod for ungdommane våre i IMS. Gjennom Bibeltimar, smågrupper på videochat og kveldssamlingar på videokonferanse fekk me...

IndremisjonsVenen

Avdelingane våre

Bli ein fast givar til IMS

Les meirGi ei gåve