I opphavet var Ordet, Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud.

Johannes 1, 1

I det siste så har jeg tenkt litt på dette med ord. En bokstav er jo egentlig bare en krussedull som gir mening for oss. Flere krusseduller, eller bokstaver satt sammen, blir ord. Ord kan bryte mennesker ned og ord kan bygge mennesker opp. Nå når det har vært korona, har vi ikke kunne bruke kroppsspråket vårt slik vi pleier og da har orda våre blitt ekstra viktige. Det betyr noe, hvordan vi bruker orda våre. At de vi møter blir møtt med gode ord.

I Bibelen står det at Jesus er Ordet med stor O. Hvis vi vil vite hva som er Guds ord til oss, må vi se på Jesus. Se på det han sa og gjorde. Han kom til jorda som et forsvarsløst lite barn. Han kom for å bo hos oss. Han ønsker å være sammen med deg og meg!

Velsigna advent til deg!