Men han vart såra for våre brot og sundbroten for våre synder. Straffa låg på han, så vi skulle ha fred, og ved hans sår har vi fått lækjedom.

Jesaja 53, 5

Tenk at det vesle uskuldige barnet som vart fødd i ein vesal stall i Betlehem, var Gud sin eigen son, sendt til oss, til soning for alle våre synder!

I det stille til de små
Bringer Jesus håp om fred
Og han kommer da som nå
Fra sin himmel til oss ned
Julenatt med lys og glede
Minner oss om Gud som kom
Evig er han her til stede
Nå står grav og krybbe tom

«I en natt» av Bjørn Eidsvåg