Min sønn/datter! Akt på mine ord, bøy ditt øre til min tale. La dem ikke vike fra dine øyne, bevar dem dypt i ditt hjerte. For de er liv for hver den som finner dem, og legedom for hele hans legeme. Bevar ditt hjerte fremfor alt du bevarer, for livet utgår fra det.

Salomos ordspråk 4, 20-23

Det hjertet flyter over av, det kommer ut av munnen.

Matteus 12, 34

Bevar ditt hjerte!

Eg lurer av og til på om eg kjenner Guds gåve skikkeleg sjølv. Det står nokre vers seinare at det levande vatnet blir ei kjelde som veller fram. Er det slik at det stadig veller fram ei takksemd i meg over det Gud har gitt meg, slik at eg ikkje tørster etter noko anna her på jord. No i jula håpar eg at me saman med dei heilage kan fatte meir av kva bredde, lengde, høyde og djupne det er i Guds gåve til oss. Og så hadde det jo vore kjekt om det var fleire som fekk oppleve denne gåva for fyrste gong, og at me kunne bidra til at Jesus fekk koma inn i hjarta til fleire.