Barne- og ungdomsrådet

BUR er lagt ned i den forma det tidlegare har hatt.

Det vert oppretta eit leirteam som vil arbeida med gjennomføring og utvikling av leirarbeidet, og  eit UNG-råd som vil ha hovudfokus på det lokale arbeidet.