«Ingen kan leggja ein annan grunnvoll enn den som alt er lagd, Jesus Kristus»

Paulus’ første brev til korintarane 3, 11

Nå har jeg funnet det jeg grunner, Mitt salighetens anker på
Den grunn er Jesu død og vunder Hvor den før verdens grunnvoll lå
Det er den grunn som evig står Når jord og himmel selv forgår

Å avgrunns dyp, som alle synder, har slukt ved Jesu Kristi død
som bot og bedring oss forkynner, Og byr oss nåde i vår nød!
Her roper Jesu blod og sved: Barmhjertighet, barmhjertighet!

På denne grunnen vil jeg være, Så lenge jeg på jorden går
Det vil jeg tenke, tale, lære Så lenge hjertet i meg slår
Snart synger jeg i englekor: Barmhjertighet, hvor du er stor!

(Sangboken nr 367)