Førstkommande søndag er alle hjarteleg velkomne til Brandøydag. Her blir det mat, fellesskap, bibel, song, leik, bøn og presentasjon av nye arbeidarar.  Formiddagen vert det eigne samlingar for born og ungdom, ettermiddagsmøtet er vi saman. Eit flott høve til å sjå Brandøy og kvarandre!

Brandøydagen 2015 plakat