Ønskjer du ei meiningsfull leiarutfordring på ein kristen leirstad?

Å vera Dagleg leiar på Brandøy er ein allsidig og spennande stilling.

Du får ansvaret for å drifta leirstaden ilag med eit aktivt styre, tilsette og frivillige. Leirstaden har høg aktivitet i helgane, men me har ynskje om å vidareutvikla både bygningsmasse, fasilitetar og særskilt utleige i vekene.

Leirstaden har i fleire generasjoner hatt stor betyding for mange barn og unge. Vil du vera med på dette viktige oppdraget?

Me er open for å vurdera løysing for både enkeltpersonar og par.

Les utfyllande stillingsannonse her