Ønskjer du ei meiningsfull leiarutfordring på vårt kristne fjellpensjonat, vakkert lokalisert i Myrkdalen?

‍Me har starta prosessen med å finna ny dagleg leiing. Me er open for ulike løysingar med tanke på kvalifikasjonar og eventuelt leiarteam, bustad m.m.

For meir info om stillinga kontakt:

‍Marit Hårklau Ådnanes, dagleg leiar Indremisjonssamskipnaden (IMS)
Mob. 415 17817
marit.adnanes@indremisjonen.no

www.indremisjonen.no

www.helgatun.no