Ungarbeidar Linda Aase deler nokre tankar frå «markene» kring Johannes 10, 11.