Me arrangerar digital Påskefestival i 2021 også! Laurdag 27. mars til søndag 28. mars vil me ha faste samlingar kl. 13 og kl. 20 begge dagar. Innimellom vil me også ha noko innhald for dei som ynskjer det. Alt foregår på Facebook og Zoom. Alt du treng å veta finn du her på facebook: Påskefestivalen 2021, IMS. Påskefestivalen er for 8. klasse og oppover, det er gratis og me har tru på at det blir både kjekt og innhaldsrikt!