Er det nokon som savne dette?
Tinga du ser på bilete ligg no på Indremisjonskontoret. Er noko av dette ditt, er det flott om du tar kontakt!

Ring: 53410704
eller send ein e-post til: post@indremisjonen.no