IMS saman med Søndagsskulen og kyrkja i Stord og Nysæter inviterer til kurs i regi av NLA. «Kvifor fortelje bibelforteljingar? Dei mange små forteljingane i den Store forteljinga». Kurset vert halde i Nysæter kyrkje tirsdag 1.oktober 2013. Sjå plakat eller ta kontakt med kontoret. Velkommen!

NLAkurs Rune Øystese