IMS arrangerer Forsamlingskonferanse på Leirvik bedehus 6.februar 2016. Ei samling open for alle, med særleg appell til leiarar og styremedlemmer om å delta. Sjå plakaten for innhald og fokus for dagen, påmelding innan 2.februar her.

Forsamlingskonferanse 2016