Skreve av: Ingvild Løklingholm

I dag har jeg lyst å hilse dere med ett vers fra Jesaja 9, 6:

Ett barn er oss født, en sønn er oss gitt. Herredømmet er på hans skulder, og han skal få navnet Under, Rådgiver, Veldig Gud, Evig Far, Fredsfyrste.

Vi lever i ei tid med mye urolighet rundt oss, da er det godt å vite at vite at vi har tilgjengelig en fred som overgår all forstand og som ikke styres av våre følelser gjennom Jesus, vår Fredsfyrste. I bønn kan vi få legge av alt som bekymrer oss, og som skaper frykt og uro, og ta imot hans fred. I Johannes 14, 27 sier Jesus: «Min fred etterlater jeg dere, ikke den fred som verden gir. La ikke deres hjerte forferdes og frykt ikke».

Må Gud velsigne adventstiden din og fylle deg med sin fred.