No vert IMS sin revy sett opp igjen! Dette historiske spelet vart sett opp første gong under sommarens storsamling på Husnes, som ein del av IMS sitt 150-års jubileum. Det er skrive og regissert av Ryfylke Livsgnist, som òg står bak det meir kjende «Vandring i Bedehusland» på Finnøy. No har du høve til å få sjå misjons- og bedehushistoria gjennom 150 år ispedd ein god porsjon humor, altså med glimt i auga og gløtt av himmel. Skodespelarane er glade amatørar med større eller mindre grad av fortid i IMS. Her ligg mykje øving og arbeid bak, og reaksjonane etter premieren var fantastiske! Billettane ligg no for salg både til Stord 20/9 og til Norheimsund 27/9.

NO ÒG MED EKSTRA-EKSTRA-FØRESTILLING PÅ STORD 21/9 !!

Linkar til billettkjøp ligg for Stord her og for Norheimsund her. Du finn dei òg ved å gå via kalenderen 🙂

Plakat revy Stord og Norheimsund_ENDELEG_FERDIG