Skjermbilde plakat

I månadsskifte oktober/november er det tid for årets Haustkonferanse på Helgatun. Her vert det bibelsamlingar og spennande seminar, samt godt fellesskap. Sjå fullstendig Program , og hugs at det er påmelding til IMS (53410704/post@indremisjonen.no)