Velkommen til spennande dagar på Helgatun med viktige tema, lovsong og flott fellesskap. I år har me fått Espen Ottosen med oss. Me oppmodar spesielt leiarar med sine styremedlemmer til å reisa, men absolutt alle er velkomne. Eige barneopplegg for deg som vil nytta deg av det. Sjå nærare program og bidragsytarar her: Program Haustkonferanse 2015 . Merk deg at konferansen blir noko dyrare etter 15. oktober. Meld deg på her eller ring 53410704.»