Siste nummer av Venen, med årsmeldingar og program for årsmøte og Sommarens Storsamling i Ølen finn du her