Her kan du lese om litt av det som var og litt av det som kjem. Med julehelsingar og årsplan for 2018. Les bladet