Onsdag 15. mai kl. 17.30 inviterar me deg som er nysgjerring på konfirmasjon i IMS til Horneland bedehus. Både du som skal konfirmeras skuleåret 2024/2025 og foresatte er hjarteleg velkomne. Samlinga varer ca. 45 minuttar og vil innehalde informasjon om kva ConTeenNew er, korleis vårt konfirmasjonsopplegg gjennomførast og kva det inneheld. Så vert det også god moglegheit til å stilla dei spørsmåla du måtte ha, både i og etter samlinga. Her treff du andre som lurar på det same som deg, oss som er leiarar på ConTeenNew og nokre som har vore med på opplegget før.

Så finn du også veldig mykje av informasjonen skriftleg på nettsida vår under ConTeenNew HER