Ønskjer du ei meiningsfull leiarutfordring i ein kristen organisasjon?

I 2014 feirar IMS 150 års jubileum.

Vil du vera med å byggja framtida?  

IMS sitt kristne arbeid når årleg ut til tusenvis av menneske i alle aldrar. Me trur at me får bety noko for enkeltmenneske. Som Dagleg leiar i IMS får du ein allsidig arbeidskvardag der du kan få vera med å påverka og leia i lag med mange flotte medarbeidarar, både tilsette og frivillige.

Les meir om jobben her