Gå ikkje glipp av dette!

21.-23. mars
Fredag: 18.00
(NB: nytt tidspunkt)

Lørdag:
 14.00 og 15.30
(m/Pizza i pausen)

Søndag:
 19.30
Sang og musikk: Kjersti Valvatne og Tor Østang
Tema: 
Den Hellige Ånd i mitt liv