Marit og Johannes oppdaterar oss om året som har gått i IMS før vi går gjennom juleevangeliet og ser på kva det kan seia oss i dag.