Onsdag 21. april kl. 18.00 blir det informasjonsmøte om konfirmasjon i IMS. Grunna situasjonen med korona blir møtet på nett. Vi legger ut informasjonsvideo og litt skriftleg info 21. april kl. 18.00, både på ConTeenNew.no, indremisjonen.no og facebooksida til IMS Ung. All informasjon blir liggende ute til påmeldingsfristen går ut 31. mai 2021.

Lurar du på noko? Kontakt Eirik Stensland på eirik.stensland@indremisjonen.no, på telefon 932 88 586 eller ved å bruke kontaktskjema på conteennew.no. Hjertelig velkommen til informasjonsmøte!