Idag køyrer me ein reprise frå 2020 der dagleg leiar Marit H. Ådnanes tek oss med på kranselaging.