Få plassar igjen på Lev Livet konferanse
Håpar du har fått med deg kva som skjer på Fredheim Arena, Sandnes til helga. 20.-21. september er det Lev Livet konferanse, som handlar om «Tru i heimen». Ein konferanse som er vel verdt å få med seg. No er det fem plassar igjen. Meir info finn du på www.lev-livet.no.

Forsamlingskonferanse
I forlenginga av Lev Livet (LL) konferanse (21.-22. september), blir det Forsamlingskonferanse. Her blir det m.a. «spead learning» og George Barna, som er på LL konferansen, vil undervisa om betydningen av å arbeida saman i team, og korleis me kan byggja gode og levedyktige team. Du kan lesa meir om Forsamlingskonferansen her.