Utsendingsmøte 2020

Sakliste med vedlegg

Oppdatert sakliste med vedlegg finn du no her (klikk på meg).

Saksliste, nedkorta årsmelding for IMS og mykje anna godt stoff finn du i årets andre nummer av Venen (klikk på meg).