Hjula er i full rulle på IMS-kontoret. Frå 1. september har me fått med oss nye arbeidarar, nokre har endra stilling, og me vil også retta ei takk til Kjetil Fyllingen som slutta no til sommaren. Du kan lesa meir om endringane her.