Felles profil og navn for Si-REISER, Sabra Fokusreiser og Ravinala

I disse dager omprofileres de tre avdelingene i Si-REISER til en felles merkevare. Landets største arrangør av kristne feriereiser får navnet Plussreiser.

Bakgrunnen for endringen er SI-REISERs fusjon med Ravinala i 2015 og årets oppkjøp av Sabra Fokusreiser. Omprofileringen vil skje gradvis frem mot årsskiftet.

– Navnet «Plussreiser» forteller at vi tilbyr mer enn ferie. Vi er mer enn et ordinært reiseselskap, forteller daglig leder Aud Kindervåg Halsne, som gleder seg stort over å kunne tilby kundene et enda mer komplett reisetilbud gjennom én felles merkevare.

Plussreiser eies av flere av organisasjonene i misjons- Norge og vil videreføre identiteten fra de tre velkjente selskapene. Eierne og ledelsen ser fram til å samle kompetansen og kunne tilby et enda bredere reiseprodukt, økt volum og større markedsandel

Aud Kindervåg Halsne sier hun er stolt over den nye katalogen som i disse dager er klar til utsendelse. Gjennom den blir kundene til Si-REISER, Ravinala og Sabra Fokusreiser informert om navneendringen.

Kundene vil gjenkjenne turene de har satt pris på fra «sitt» reiseselskap, enten det er Sabra Fokusreiser, Ravinala eller Si-REISER. De vil også finne nye reisemål, nye konsept og flere nye reiseledere i tillegg til dem vi tidligere har hatt. Tilbudet stor bredde og byr på eksotiske turer til fjerne himmelstrøk, hjertegripende ferie på misjonsfelt, innholdsrike turer til Israel og Midtøsten, gruppeturer med forkynnere, pilegrimsturer, bussturer til det europeiske skattkammer og mye, mye mer, sier Kindervåg Halsne.

Kundene kan være trygg på at vi fortsatt vil levere de gode og nære tjenestene som alle tre selskaper er kjent for. De kjente ansiktene og stemmene vil fortsatt bli med videre.

I løpet av høsten vil reiseportalen plussreiser.no aktiveres. Kundene kan fortsatt benytte de kjente nettadressene og blir så videreført til den nye portalen. Her vil man finne alle turene og samlet kontaktinformasjon for selskapet. Man vil også kunne melde seg på elektronisk og betale direkte på nettsiden.

Selskapets hovedkontor vil fortsatt ligge i Ålesund, med avdelinger i Kristiansand, Bergen og Stavanger. Plussreiser vil også fremover være representert i Moss og Ulsteinvik.

 

For mer informasjon kontakt daglig leder Aud Kindervåg Halsne på telefon 400 44 780
eller styreleder Ole Fritjof Godtfredsen på telefon 909 28 911.