Me er svært takknemlege for at Linda Aase og Eirik Stensland frå 15. september har sagt ja til å gå inn i Ung-leiar-team i IMS.
Dei utfyller kvarandre på ein god måte. Begge kjenner IMS-arbeidet godt, samtidig som dei er klare for å ta det eit steg vidare.
Linda er tilsett 50 %, og Eirik 80 %.