Ny dagleg leiar er klar for Helgatun, og vi søkjer no etter nestleiar.

Å vera nestleiar på Helgatun er ein allsidig og spennande jobb. Saman med dagleg leiar, eit aktivt styre, tilsette og frivillige, får du medansvar for å drifta fjellpensjonatet.

Det er stor aktivitet på Helgatun og staden er under stadig utvikling. I generasjonar har fjellpensjonatet hatt stor betydning for born, unge og vaksne. Vil du vera med på dette viktige oppdraget?

Er dette noko for deg eller nokon du kjenner? Sjå Stillingsannonse nestleiar, søknadsfrist 15.september