Jubileumslotteri for IMS

Indremisjonssamskipnaden arrangerer stort Jubileumslotteri i år. Det er jo slik at IMS sin økonomi er basert på gåver, og at det til tider er utfordrande å få midlane til å strekkja til for å kunne driva det vide arbeidet me ynskjer. 150års-jubilèet er difor eit flott...