No er siste bladet klart til å lesast på nett. Snart kjem det òg i postkassane til mange av dykk. Har fleire lyst til å få IndremisjonsVenen tilsendt? Ta kontakt med IMS-kontoret, tlf 53410704 eller post@indremisjonen.no

Du kan lesa bladet her