Voksne på ungdomsarrangement
Selv om Pit-Stop er et ungdomsarrangement, er vi veldig glade for at det også var en del voksne innom på bibeltimene og møtene.

Liv på Pit-Stop
Liv Stokken er en av de som med stor frimodighet stiller på ungdomsmøte.

Ørepropper
– Jeg har med ørepropper, sånn i tilfelle lydnivået skal bli litt for høyt, men til nå har de blitt liggende i vesken på Pit-Stop.  Liv mener det er veldig viktig at de voksne i en forsamling føler et ansvar for de unge, at de stiller opp for de og støtter de i arbeidet.

– Generasjonene blir ikke kjent dersom vi ikke bruker tid sammen, sier Liv og kan fortelle om gode samtaler med ungdommen. Også i hverdagen utenfor bedehuset kan ungdommen stoppe opp og slå av en prat.

Forbønn
Liv oppfordre også de voksne til å være med i bønn for de unge.  – Det er veldig godt å kjenne ansiktene på ungdommen, da kan en se de for seg når en ber!

Så oppfordringen er klar:  Ta turen på neste Pit-Stop, eller neste ungdomsmøte!

Glimt fra Pit-Stop
Se bilder fra Pit-Stop På Facebook-siden til IMS finner du ganske mange bilder fra arrangementet!

NB: Du trenger ikke være medlem av faceboor å kikke på bildene!